De corpos presentes

Plataforma galega para as artes performativas contemporáneas

De corpos presentes

Plataforma galega para as artes performativas contemporáneas

De corpos presentes

Plataforma galega para as artes performativas contemporáneas

Declaración de accesibilidade

Declaración de accesibilidade2023-09-28T09:55:12+02:00

Política de accesibilidade

Sabela Mendoza, comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://decorpospresentes.gal excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios..

Situación de cumprimento

Este sitio web é Parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:

  • Falta de conformidade:
    • Pode existir algunhas alternativas textuais que non sexan correctas – Requisito número 9.1.1.1 Contido non textual de UNE-EN 301549:2022
    • Poden existir algunhas ligazóns cuxa función ou obxectivo non estean correctamente definidos – Requisito número 9.2.4.4 Propósito das ligazóns de UNE-EN 301549:2022
    • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
  • Carga desproporcionada: Non resulta aplicable.
  • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvoltos nesta Unidade, nin baixo o seu control, como arquivos ofimáticos de diferentes entidades que deban publicarse neste sitio.

Se desexa notificar algún problema de accesibilidade, pode facelo no correo contacto@decorpospresentes.gal

Go to Top